Landsbygruppen

Efter et par års tilløb blev Landsbygruppen for Tandslet Sogn officielt dannet på stiftende generalforsamling den 18. marts 1999.
Tandslet Sogn er hjemmehørende i Sønderborg kommune. Udover Over- og Neder Tandslet består sognet bla. af: Ertebjerg, Tandselle, Over Jestrup, Neder Jestrup, Holballe og Lebøl.
 
   

Vi arbejder for at vort landdistrikt fortsat skal være
et godt sted at bo. Landsbygruppen har et overordnet
ansvar for at tage områder op som:
• Offentlig transport
• Cykelstier
• Varieret boligmasse – herunder storparceller
• Kommunikation mellem foreninger, erhverv,
   institutioner i Tandslet
• Muligheder for at ansætte en landsbypedel
• Imødekomme ønsket om en naturlegeplads
• m.v.

Cykelsti til Hørup vil gøre livet mindre farligt for
bløde trafi kanter og øge muligheden for naturlig
motion for mange.
Unge på landet – især gruppen fra 12-16 år er
meget afhængig af, at lokalsamfundet har nogle
tilbud til dem. Cykelstier vil øge denne gruppes
muligheder for at færdes mere “frit”.
Offentlig transport. Det er vanskeligt at komme
hjem fra Sønderborg om aftenen og specielt vores
unge mennesker har et stort ønske om at kunne
færdes mere “frit” i forhold til skolearbejder og evt.
biografture.

Fællesskaber:
Landsbygruppen har dette forår prioriteret arbejdet
med at få etableret en naturlegeplads i Tandslet. Et
samlingssted for alle i fritiden og et samlingssted
for børn fra dagplejen, børnehaven og friskolen i
hverdagen. Projektet er sat på skinner ved frivillig
arbejdskraft, idet der er nedsat en Naturlege-pladsgruppe.
Denne arbejdsgruppe er i fuld gang med
at søge om penge ved fonde og hos kommunen,
samt om tilladelse hos Skov- og Naturstyrelsen.
Læs om Tandslets udviklingsplaner
www.Tandslet.dk. under “udviklingsplaner” til højre

Velkommen til fremtiden.
Naturlegepladsen.
Et gammelt ønske om en naturlegeplads er
blevet vakt til live og falder fi nt i tråd med, at
Tandslet Børnehave har taget navneforandring
til Naturbørnehave. En naturlegeplads, bålhytte
og shelters m.m. er alt sammen vigtige ingredienser
i Tandslets fremtidige Naturunivers. Dette
er planlagt til at skulle ligge ved “Sporet”.
Et bålhytte og en naturlegeplads for de yngste
børn skal placeres på det grønne område ved
“Friskoven”. Inde i skoven ad Skovgyden placeres
en naturlegeplads for de større børn.
Økonomien:
Naturlegepladsgruppen er nået forholdsvis
langt i bestræbelserne på at samle 545.000 kr.
hvilket hele projektet koster. Foreløbig har vi
fået fra:
LAG: 250.000 kr.
For at få udbetalt dette beløb skal vi selv skaffe
andre 250.000 kr. Hertil har vi har nået i alt:
129.000 kr. – penge vi har fået fra Landdistriktspuljen,
Friluftsrådet, ASA´s Ildsjælepulje,
Attec.
Borgere, foreninger, erhvervsdrivende m.fl . har
mulighed for at bidrage med et beløb til naturlegepladsprojektet.
Beløbet kan indbetales på
konto: 5969 8011729 i Andelskassen.

Formål: 

Gruppen skal styrke alt af interesse og betydning for borgere og foreninger i Tandslet Sogn.

Landsbygruppen vil bidrage til at boligudbud og -muligheder øges.

Landsbygruppen ønsker at være lokalområdets talerør over for myndigheder og arbejde for at vort landdistrikt fortsat skal være et godt sted at bo. Der skal bla. afholdes debat- og borgermøder.

Landsbygruppen vil i gemmen PR-aktiviteter gøre reklame for Tandslet sogn, bla. med det formål, at bidrage til at der sker en øget tilflytning til Tandslet sogn, også af unge mennesker med børn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *