Årsberetning 2015

Udviklingsaktiviteter

Cykelsti fra Tandslet til Mommark.

Vi har gennem en periode samarbejdet med Landsby luget i Mommark for at fremme etablering af en cykelsti mellem Mommark og Tandslet

Vi startede i juni måned med en cykel event, med deltagelse af politikker fra Teknik og Miljø udvalget med Frode Sørensen i spidsen.

10. oktober 2015 indsendte vi en ansøgning til udvalget om at få etableret et sammenhængende cykelstisystem fra Hørup til Mommark.

Udvalget havde cykelstier på dagsorden på deres november møde, hvor der blev afsat 3 millioner, i 2015, til cykelsti fra Tandslet til Mommark.

Generelt har vi fornemmelse af at kommunen politikker i stigende grad ønske at frem dialog med landsbyerne.  Men i forbindelse med projektering af denne cykelsti har der ikke været nogen dialog, på trods af at det var blevet det lovet.

Vi har efter diverse rykker fået tilsendt tegninger. Men på et tidspunkt hvor gravearbejdet var i fuld gang.

Vi havde i ansøgningen håbet på at få sammenbundet cykelsti systemerne, men det bliver ikke i denne runde. Landsbygruppen anser ikke cykelstier der ender brat ved byskiltene i vores by, som trafiksikkerhedsmæssigt ok. Derfor vil vi formentlig arbejde vider på at få cykelstisystemet bundet bedre sammen, velvidne at det ikke er så ligetil.

Vi glæder os selvfølgelig for de to cykelstier vi nu har fået til området.

 

Bestående cykelsti

Vi er i efteråret blevet kontaktet af kommune, angående vores holdning til at tillade ridning på cykelstien. Vi har anbefalet at det igen bliver tilladt.

Desuden at det glædeligt at kommunen har givet den bestående cykelsti et nyt lag asfalt.

 

Lege redskaber

I Maj måned indsendte vi en ansøgning, til kommunens Sundhedsudvalg. om tilskud til etablering udendørs Fitness anlæg. Dette skete også i samarbejde med Mommark Landsby Lav. Planen var at etablere anlægget ved Sydals Hallen. Projektet havde støtte fra de forskellige foreninger (TUI, SHK Gråspurvene, Badminton- og Kegleklubben )

Ansøgningen blev behandlet den 11. august 2015, Desværre modtog vi et afslag

 

Jule udsmykning

Byens juleudsmykning blev ophængt i juletiden som sædvanligt.

 

Jule aktivitet ved Købmanden

Landsbygruppe sponserede Jule sokker til ophængning hos Spar købmanden. Hvilket var en succes. Sokkerne vil blive genbrugt de kommende år,

 

Fastelavnsfest

Den årlige fastelavnsfest er afholdt i samarbejde med menighedsrådet og Friskolen, efter det velkendte koncept.

 

Markedsdag

Markedsdagen er et samarbejde mellem Landsbygruppen, SPAR købmanden og Blomsterbutikken Liljen. Den blev afholdt lørdag den 30. Maj 2015.

Markedsdagen blev i år afholdt efter samme koncept som de foregående år, blev handlet med forskellige varer ligesom flere lokal håndværker udstillede med en stand

Der var igen veteran traktorer udstilling, ved Kopihuset.

Quizzen blev igen i år varetaget på bedste måde af Lokalhistorisk Arkiv

Der var for børnene arrangeret ramperace, hvor børnene selv forud for race byggede deres bil at træ.

Der har været afholdt evalueringsmøde, hvorfra der ligger ideer til næste års markedsdag.

Et af formålene med denne aktivitet er at støtte de lokale handlende og virksomheder.

Vi kunne godt ønske os større og bredere opbakning til markedsdagen

By og Ringriderfest

Landsbygruppen har påtaget sig at arrangere planlægningsmøderne (SE).

Vi deltog på selve ringridningsdagene med vores lykkehjul og High-streck.

 

Ny borgere i Tandslet

Landsbygruppens aktiviteter for at byde nye indbygger velkommen, er genoptaget. Bogen ”Tandslet sogn i ord og billeder” uddeles.

Foreninger der ønsker det kan få materiale med i velkomstpakken.

Der er som noget nyt blevet fremstillet en flot ”Muleposer” til at samle tingene i.

 

Landsbyteltet

Er udlejet på sædvanlig vis (SEC).

 

Blomster krukker og Fuglen

Vores Landsby blomsterkrukker bliver året igennem på bedst vis vedligeholdt og beplante (BJ). Vi har sendt en ansøgning om få dem passet af kommune, som det praktiseres i andre landsbyer

 

Sporet ved Tandslet

Vedligeholdes året igennem af Landsbygruppen (SE og SEC)

 

Naturlegepladsen i Holmskov

Vedligeholdes og holdes under opsyn året igennem af Landsbygruppen

Blandt andet er der kommet nyt udstyr i bålhytten.

 

Tårn Museum.

Selve Tårne holdes under opsyn af Tårn gruppen (EB)

Landsbygruppen har ikke været involveret i aktiviteter i årets løb.

 

Tandslet Guiden og hjemmeside

Vores Tandslet Guide, der blev udgivet første gang i januar 2012, holdes løbende opdateret, det samme gælder hjemmesiden ”tandslet.dk” (PB)

Landsbygruppen har i årets løb fået etableret en Facebook gruppe.  det har vist sig som en rigt godt måde at få spredt nyheder og information ud på.

 

Landdistriktsudvikling i Sønderborg Kommune mm.

Landsbygruppen har i årets løb deltage i følgende arrangementer i Sønderborg Kommune:

  • Årsmøde i Landsbyforum
  • Landsbyhøjskole i Havnbjerg

I kommunens Landdistrikts udvalg repræsenteres Sydals af Erling Junker fra Lysabild.

 

Kommunen forsøger at involvere Landsbyerne i forskellige større kommunale tiltag, lige fra kulturhovedstad og spejderlejeren. Vi prioriter vores sparsomme tid og ressourcer til de nære ting i vores egen landsby

 

Der har været afholdt fælles møder med de andre Landsbygrupper på Sydals.

Hvad dette samarbejde kan og vil byde er usikkert.

 

Økonomi

Landsbygruppen har en fornuftig økonomistatus.

Der opkræves kontingent fra byens foreninger og virksomheder. Ligesom der er et tilskud fra kommunen.

Der er også en indtægt fra udlejning af Landsby teltet.

Der har ikke været store udgifter i regnskabsåret

 

Forenings Forum

Landsbygruppen forsøgte ved sidste års generalforsamling at invitere vores lokale foreninger direkte til generalforsamlingen og en efterfølgende uformel debat og snak

 

Bestyrelsen

Ved sidste års generalforsamling var der genvalg til Berit Jessen Søren Elholm og Anders Vestergaard. Øvrige i bestyrelsen er Preben Bonde og Svens Erik Carstensen

Bestyrelsen er konstitueret således:

Formand: Anders Vestergaard
Næstformand: Søren Elholm
Kassere: Preben Bonde

 

Bestyrelsen har igennem året afholdt 5 bestyrelsesmøder.

 

Der er i bestyrelsen et rigtigt godt samarbejde og vilje til at arbejde med vores forskellige arrangementer og projekter. Tak for det.

 

Berit Jessen har ønsket at udtræde af bestyrelse til denne generalforsamling, hvilke bestyrelsen har imødekommet. Der skal lyde en stor tak til Berit for den store indsat hun har ydet i Landsbygruppen, blandt andet i forbindelse med etablering af Naturlegepladsen.

 

Tandslet

2015-10-26

Anders Vestergaard

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *