Kategoriarkiv: Nyhed

Skitse til det nye by torv i Tandslet.

I forbindelse med renovering af Min Købmand, bliver der også lavet et by torv, Det bliver et superskønt område hvor der også bliver opstillet 2 sheltere og et toilet til overnattene turister.
Kulturhuset Bittens Bank til venstre indgår i projektet hvor Landsbygruppen for Tandslet Sogn vil stå for styringen af husets arrangementer, til det er vi ved at blive lavet en hjemmeside der hedder www.bittensbank.dk – tag et smug kig.

Landsbygruppen har søgt midler ved Fonde til inventar og et PA anlæg som kan bruges til de kommende Workshops, foredrag, musik arrangementer m.m.

lånemulighederne i landdistrikterne.

På seneste møde i Landsbyforum blev det drøftet – og efterfølgende besluttet – at der skulle iværksættes en undersøgelse omhandlende lånemulighederne i landdistrikterne.

Baggrunden for undersøgelsen er, at der stadig fornemmes en sværere adgang til såvel realkreditbelåning som banklån i landdistrikterne. Herudover opleves der også stramninger når personer nærmer sig pensionsalderen.

Såfremt disse fornemmelser er rigtige, medfører det naturligvis at udviklingen i landdistrikterne påvirkes negativt, eks. sværere at sælge huse, dårligere vedligeholdte huse, energirenoveringer udskydes osv.

Landsbyforum vil bruge undersøgelsen til at forsøge at påvirke udviklingen, således det også i fremtiden bliver attraktivt at bosætte og etablere sig uden for de større byer.

Spørgsmål lånemuligheder

Kør mæ bænk

Kør-mæ-bænken er særlig på den måde, at der på ryglænet ses flere mulige stednavne. Når man fx sætter sig på bænken og ønsker et lift mod Sønderborg, skal man sætte sig, så ”Sønderborg”-navnet er frit – eller blot pege, så forbipasserende ikke er i tvivl om, hvor man skal hen.

Bænken er placeret overfor Min Købmand i Tandslet

Hold øje med, om der sidder nogen der mangler et lift, næste gang du kører forbi.
Håbet er at Kør-mæ-bænken, sammen med Landsbybussen, kan være med til at øge samkørslen i vores område, til glæde for den private pengepung og ikke mindst miljøet.