Lysabild:

Multisalen har været en stor LAG-sag, som endnu ikke er afsluttet, Landsbymarked, st. Bededagsmarch, fællesmøde med universbestyrelsen om gæstedagpleje, evt. renovering af kirketårn, evt. børneteater

PS. Der mangler måske et privat dagplejetilbud i Skovby, Lysabild, Kegnæs-området.

 

Tandslet:

LUP 1 gav naturlegeplads med LAG-midler, cykelsti, krolfbane, landsbykrukker, juleudsmykning, Tandslet-guide til nye borgere, borgermøde omkring det fremadrettede arbejde mod LUP 2 (SWOT-analyse med konsulent fra landdistriktshuset), ældste elever på Friskolen brainstormer om hvad de mangler i Tandslet,

cykelsti til Mommark, antenneforening for at få rabat hos Stofa, infotavler i byen,

Fastelavnsfest sammen med skolen og menighedsrådet, markedsdag i samarbejde med købmand m.fl., by- og ringriderfest, besøger alle nye borgere, spor i Holm skov som lauget slår græs på, tårnmuseum, skulptur

 

Mommark:

Renovering af Mommark Havn, mere musik i Mommark, forårsfest, vandretur, arbejder med naturstier, forbedring af Fiskervej, forlængelse af ridesti (m. sheltere) fra Mjanghøj til Mommark, cykelsti på den gamle banestrækning,

64 husstande + 35 husstande i Tandselle

 

Kegnæs ø-gruppe

Føler os lidt hægtet af, skolen kører, børnehaven er gået konkurs, mangler sted at være, ønske om shelters, skaterbane, nødspor-sti, guidebog til Kegnæs, borgermøde den 23. februar, har delt flyers ud til hele Kegnæs, måske to bestyrelser – måske kun én ny bestyrelse, problematik vedr. brandmændenes tankvogn er løst.

 

Skovby

Startede med Skovby by night i 2013, formelt startede landsbylauget i 2014, fokuseret på aktiviteter og forskønnelse, 2 x by night indtil nu, juletræ, maling af hegn ved dammen, irsk aften, sportsdag, sankthans, borde og bænke, måske en legeplads, forårsfest, cykelsti, pedelhold

 

Fælles mål:

Fælles fodslaw om

  • sammenhængende cykelstier på Sydals, f.eks. en fælles kampagnegruppe, evt. nedklassificering af veje til cykelstier – f.eks. Sarup Kirkevej, dele af Ll. Mommarkvej
  • arrangementer: gåture i området, eller by-dyst
  • Sydals-turistsatsning – sættes op imod Nordals og Gråsten (som blev præsenteret på Landsbyhøjskolen i sidste weekend) Nordals-projektet indebærer en hvidbog, hvis koncept skal bredes ud til kommunens øvrige distrikter (bl.a. skiltning og apps).

 

Drøftelser vedr.

  • autentisk miljø
  • ekspropriation vedr. Gendarmsti
  • lækre turistfoldere (f.eks. Fanø, Ærø)
  • Als som cykel-ø
  • vielser på Kegnæs Fyr

 

Lis gør opmærksom på at der er en kulturkalender i Sønderborg Kommune (vi må spørge Conni herom)

 

Undersøgelser fra Nordals-projektet peger på at det er autentiske naturoplevelser, turisterne efterspørger. Det er et argument for at start med at lave (cykel)stier.

 

Konklusion: Laug/råd/grupperne er åbne for et formaliseret samarbejde – f.eks. om stier og turister

 

Næste skridt

Hvert laug/råd/gruppe diskuterer ovenstående, og så mødes vi i april mhb. at prioritere målene, lave handlingsplan og evt. nedsætte en fælles kampagnegruppe.

 

Erling Junker sender snarest en Doodle-mødeindkaldelse til formændene med forslag til datoer i april.

Anders Vestergaard kontakter Tanja Have fra Nordals projektet og inviterer hende til at præsentere projektet (og især dets undersøgelser) på mødet i april. Mødes holdes i Lysabild Børneunivers.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *