Tirsdag den 10. maj kl. 19 i multisalen i Lysabild

Deltagere: Birthe Elmegaard Bladt, Sigrun Frank, Claus Nielsen, Erling Junker, Erik Hynding Møller, Allan Tychsen, Anders Vestergaard, Per Kortbek Andersen, Leif Petersen, Tina Sahl Lydiksen og Kim Johnsen, som havde lavet en fantastisk rabarberkage, men blev forhindret i at deltage i mødet.

1. Fælles tiltag blandt laugene på Sydals

Ifm. LUK2 vil der formentlig dukke emner op, som strækker sig ud over de enkelte laugs geografiske område eller som på anden måde angår os alle. I første omgang kaster vi os ud i en kamp for flere cykelstier og nedsatte et udvalg til at udarbejde kampagnemateriale og -strategi. Vi talte om kortlægning, evidens, og evt. videomateriale. I udvalget er Tina, Erik, Claus, Leif, Anders, Anette og/eller Benjamin.

Allan Tychsen har siden mødet udarbejdet kortmateriale. Claus har kontaktet Frode Sørensen, der gerne til komme til møde den 9. juni kl. 19 i børneuniverset.

Udvalget mødes hos Tina, Vibæk Mølle 2, til et arbejdsmøde onsdag den 19. juni kl. 19.

Vi talte også en del om turisme og især skiltning/info-tavler uden at komme det meget nærmere. Erling fortalte at nu er det gratis for landsbylaugene at annoncere aktiviteter på de store digitale tavler ved indfaldsvejene til Sønderborg. Kontakt turistbureauet herom (Sigrun fortalte at turistbureauet også gerne vil modtage papirmateriale om aktiviteter – f.eks. brochurer og plakater fra landsbylaugene).

2. Opfølgning på landsbyforum-mødet på Kegnæs

Der var ros til kommunen for arrangementet, især dialogen med politikerne og oplæggene fra embedsmændene.

Husk at indrapportere evt. huller i asfaltveje eller ansøgning om nyttejobbere til vejformand Leif Jensen (helst via mail: lje8@sonderborg.dk, tlf. 88 72 59 48 / 27 90 81 08 eller mobil: 27 90 81 08

Skovby fortalte om problemer med dammen i Skovby. Mødet besluttede at emnet tages op med Frode Sørensen den 19. juni.

3. Øvrige konkrete tiltag fra landdistriktsudvalget

Tilbuddet om at bruge delebilen og delebussen gælder for hele sognet. Hvis brugere fra Tandslet og Kegnæs melder sig, finder vi også nok ud af det, sagde Allan Tychsen, der holder øje med bookingen.

Der er i øjeblikket 31 registrerede brugere, og bilerne er næsten dagligt ude at køre.

Der er kommet en ny pulje i landdistriktsudvalget på 500.000 kr., hvor der er 30/70% medfinansiering.  Og vær opmærksom på at arbejdskraft tæller med som medfinansiering (100 kr. pr time). Det, der søges til, skal fremgå af udviklingsplanen. Puljen kan søges løbende, og der er fire årlige møder i landdistriktsudvalget.

Den gamle pulje lød på 125.000 kr., og den er der fortsat.

 

4. Bordet rundt – hvad arbejdes der med i de enkelte laug?

Mommark

Der etableres gangsti langs Fiskervej, i øjeblikket er der forhandlinger med lodsejere og grundejerforeninger. Projektet kører under aktiv medborgerskab i den ovenfor omtalte pulje, så kommunen betaler for jorden og materialerne. Så skal lauget selv lave arbejdet.
LUP2 er i gang i Mommark.

Tandslet

Har cykelstiindvielse den 27. maj og har markedsdag samme dag. Vær obs på at der nok bliver en konkurrence mellem landsbylaugene!

Der har netop være foredrag med en forsker i idrætsforeninger, og aftenens spørgsmål var, hvordan vi sikrer, at der er en foreningskultur fremover. Hans forslag var at lægge foreningerne sammen, tage noget mere i kontingent og få nogle dygtigere instruktører.

Tandslet har lavet noget af LUP2.

Skovby

Der arbejdes med ansøgning om en legeplads for enden af Banegade, ellers masser af aktiviteter: plantemarked, koncert med Jacob Dinesen (totalt udsolgt på Skovby Kro), kommende Skt. Hans med spejderaktiviteter, prof. springvand i dammen

Det årlige By Night bliver torsdage i uge 29 og 30, og falder i den sidste uge sammen med ringridningen.

Lysabild

Der arbejdes med fællesbil og –bus. Så planlægges der landsbymarked den 10. september. Og LUP2 i efteråret 2016. Har fået fjernet tre ruiner.

5. Næste møde

Næste fællesmøde bliver torsdag den 9. juni kl. 19 i børneuniverset, hvor udvalgsformanden for teknik og miljø, Frode Sørensen med embedsmænd, kommer.

Mødet besluttede, at vi stiler mod at holde to årlige fællesmøder: Oktober/november og marts/april. Erling Junker indkalder og mødet afvikles i Lysabild Børneunivers.

6. Eventuelt

Tak for en herlig kage (og god bedring) til Kim.

Referat/Tina Sahl Lydiksen, 12.5.2016

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *