Spring til indhold

Velkommen i Tandslet

Byen med de 3 tårne

Sønderborg kommunale dagpleje, Dagtilbud Als Syd

Sønderborg Kommunale dagpleje

Dagplejen Als Syd

Hørup, Lysabild, Tandslet, Augustenborg Asserballe og Fynshav.

 

Hvad kan de kommunale dagplejere tilbyde dit barn?

 

sd

Her har vi det godt

Det er (næsten) lige så godt som hjemme.

Vore Rammer:

 • Hjemlige familiære omgivelser
 • Nærvær og tryghed
 • Få voksne omkring dit barn
 • Tæt samarbejde omkring barnet
 • Et roligt miljø, hvor der er god tid til at styrke barnets udvikling.
 • Vi styrker barnets kompetencer på det udviklingsniveau, barnet befinder sig på.
 • Pædagogiske læreplaner planlægges ud fra det enkelte barn og børnegruppens behov og interesser.
 • Legestuegrupper
 • Barnets bog
 • Løbende opfølgning på udviklingsskema
 • TRAS. Tidlig registrering af barnets sproglige udvikling
 • Pædagogisk tilsyn. Både anmeldte og uanmeldte.
 • Overdragelsesprocedure fra dagpleje til børnehave
 • Brug af nærmiljøets muligheder
 • Fokus på sund og varieret kost.

Dagplejerens udvikling

 • Dagplejernes mange forskellige uddannelsesbaggrunde.
 • Pædagogiske kurser
 • Marte Meo, et pædagogisk arbejdsredskab.
 • Sparring ved tilsyn med pædagog
 • Løbende kompetenceudvikling af den enkelte dagplejer som f.eks. 

Idrætsdagplejer

Naturdagplejer

Musikdagplejer

Sprog

 

Den kommunale dagpleje tilbyder:

 

 • Plads i gæstedagplejen ved sygdom og ferie.
 • Mulighed for pasning i mellemdagene, dagene før og efter påske, dagen efter Kr. Himmelfartsdag og hele sommerperioden – indenfor den enkelte dagplejers åbningstid.
 • Når barnet fylder ca. 8 mdr. tilbydes forældre besøg af dagplejepædagog og sundhedsplejerske.
 • Samarbejde med øvrige faggrupper, såsom fysioterapeuter, høre – og talepædagoger, psykologer og inklusionspædagog. Alle foranstaltninger drøftes med jer forældre.
 • Mulighed for økonomisk friplads og søskende rabat
 • Betalings fri måned i juli
 • Medindflydelse via forældrebestyrelse/ forældreråd.       

Kom og Se!

 Der er løbende åbent hus arrangementer i de forskellige legestuer både for jer, der skal starte og jer der er startet i dagplejen.
Følg med herom på vores facebook side, dagplejen Als Syd

sd2

 

Sønderborg Kommunale dagpleje

For yderligere information om den kommunale dagpleje, Als Syd er I meget velkomne til at kontakte:

Anette Oulund Nielsen
Daglig pædagogisk leder af dagplejen Als Syd Tlf. 88 72 68 85

Mobil: 26 16 73 58, Mail: ani1@sonderborg.dk

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *